Текущите цени на Ласиа такси са:

Дневна: 0,75 лв./км.
Нощна: 0,85 лв./км.
Престой - дневна: 0,25 лв./мин.
Престой - нощна: 0,35 лв./мин.
Начална сума: 1,09 лв.