Ласиа такси използва най-добрата и съвременна система за GPS контрол, приемане и предаване на поръчки в таксиметровата дейност Andromix.

Система в услуга на цялостното управлвние на една таксиметрова компания посредством софтуер, таблети и мобилна комуникация.

СОФТУЕРА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:
 • цялостно наблюдение върху приемането, предаването, изпълнението и реалната цена на всяка една поръчка;
 • пропускане намесата на личните предпочитания с цел подаване на по добри поръчки към предпочитан от диспечера таксиметров водач;
 • мултимедийна реклама във всяка една кола;
 • Wi-Fi във всяка една кола;
 • чат и/или гласова комуникация между водачи и/или диспечери;
 • може да се настрой за работа не само с таксиметрови компании, но също може да се следи фирмен автомобилен парк, личен автомобил, градски транспорт или други дейности свързани с автомобили, автобуси, камиони и други, изискващи данни за местонахождението им и/или комуникация.
Мобилно приложение за смартфони
 • Можете да си извикате такси само с натискането на 2 бутона, бързо и лесно.
 • След подаване на поръчката виждате как таксито Ви пътува към адреса.
 • Напомняне, когато таксито пристигне на адреса.
 • Възможност да откажете поръчката.
 • Възможност да подадете допълнителни изисквания или уточнения към поръчката в свободен текст.
 • Викате си такси без нуждата от излишни регистрации, разговори с диспечери или друго губене на време.
 • Всички адрес, които използвате се запаметяват и много лесно можете да изберете вече съществуващ адрес.
 • Допълнителна информация при приключване на поръчката за сметката, разстоянието и др.
Възможности на диспечерския модул
 • Създаване на зони посредство много лесен инструмент за очертаване на район по картата.
 • Три вида зони:
  • Зона с опашки където всички коли им се следи реда за получаване на поръчките за дадената зона, с възможност за задаване на време за почивки, в което се пази реда на колата.
  • Зона „пиаца“ в която колите получават поред поръчки от околните райони.
  • Зона без опашки, в която се отчитат броя коли и поръчките в нея, служеща и за задаване на дестинация, когато таксито е на поръчка.
 • Създаване на различни видиве портебители с различни права:
  • Администратори, които имат абсолютен достъп до всички функции на софтуера.
  • Диспечери, които могат да подават поръчки, слагат наказания при нужда на колите, редактират адреси и комуникират с колите.
  • Потребители за нуждите на счетоводството и контрола, които имат достъп до подадените поръчки, извеждане на статистически данни при нужда от поръчки, без директно заплащане например или друга нужна им информация, създаване на потребителски акаунти за таксита.
  • Потребители, нямащи достъп до почти нищо в системата освен възможността да си сменят паролата и снимката . Тези потребители се използват от такситата за логване към системата, чрез андройд приложението.
  • Възможност за създаване на други видове потребители със специфични права.
 • Създаване и редактиране на нови или съществуващи адреси, населени места, квартали и др.
 • Създаване и редактиране на позиции на статични камери, радари, полицейски или даи постове, блокади и др. , които се отразяват върху картата на такситата в андроид приложението.
 • Създаване и редактиране на мултимедиини реклами, които се показва в адроид приложението, когато таксито е с клиенти. Задаване на последователност на показванията и времеви интервал на валидност.
 • Визуализиране на карта с маркирани всички таксита върху нея, която се актуализира в реално време. Картата може да покаже информация за всяка една кола, къде се намира нейното състояние ( зает, свободен или на поръчка), брой поръчки и др. Добавена е възможност за търсене на кола из между всички визуализирани коли, показване на радари камери или други маркирани обекти.
 • Подаване на поръчки по разнообразни критерии, като говорим език, тип на горивото, тип на колата, мъж или жена, приема или не животни и много други.
 • Подаване на бъдещи поръчки, които системата подава по зададен час и дата.
 • Подаване на поръчки, дори и когато няма свободни коли.
 • Подаване на важни съобщения до колите, като те получават създаденото съобщение при влизане в системата без намесата на оператор.
 • Налагане на различни видове наказания при нужда на некоректните коли.
 • Комуникиране между дисперерите и колите, чрез чат в реално време или чрез съобщения, които се появяват на преден план на адроид приложението със звуков сигнал.
 • Комуникиране с клиентите, чрез чат в реално време с клиентите регистрирали се на сайта на системата.
 • Възможност за настройка на автоматични наказания по различни критерии.
 • Следене на последните подадени поръчки от диспечерите, състоянието на приелата кола, броя и номерата на отказалите коли, разстоянието до адреса на поръчката за всяка кола, времето за изпълнение на поръчката , времето до достигането на адреса и много друга информация нужна на диспечерите.
 • Визуализиране на различни видове статистики за подадените поръчки с разнообразно филтриране по подател, кола, време и др.. Статистики за изпълнените поръчки от всяка кола, независимо дали поръчката е дошла от системата или таксито е качило клиенти от улицата. Статистики за разпределението на получените поръчки по зони за различни интервали и различни други видове статистическа информация.
 • Визуализиране на всякакви логове за работата на системата за нуждите на администрирането и следенето на сигурността и правилната работа на софтуера.
 • Проследяване на поръчка за минал период, при оплакване от клиент. Визуализиране на пътя, по който се е движило таксито докато е било с клиента, извеждане на данни за дистанция, цена по GPS, цена по касов апарат и др.
 • Възможност за връзка с работещ сайт.
 • Софтуера прихваща всички стационарни и мобилни номера, от които клиентите звънят на диспечерите и автоматично ги въвежда в системата. Задаване на критерии, по които автоматично показва адресите към даден клиентски телефонен номер.
 • Възможност за подаване на поръчки онлайн от клиенти през сайт и проследяване на поръчката от клиентите в реално време (*Това е допълнителен модул към системата). Клиента вижда как таксито му пристига, цялата информация за него, цена, разстояние на поръчките си и много полезна за клиентите информация.
 • Възможност за дистанционно подаване на настройки за работата на програмата по таблетите, сървъра или мобилното приложение.
 • Създаване на клиентски карти за предплатени услуги, карти за отстъпки, събиране на бонус точки, овърдрафт или други. Генериране на необходимите баркодове за тях. Идивидуални настройки необходими към картите.
 • Различни видове статистики по клиентски карти. Брой пътувания, суми, дати на пътуванията и др.
 • Много други полезни функции, с които ще ви запознаем при интерес от ваша страна.
Възможности на андроид приложението използвано в таксиметровите автомобили
 • Визуализиране на карта с текущата позиция на колата и актуализирането и в реално време.
 • Визуализиране на блокади, камери, радари, полицеиски или даи постове и др. с или без звуково предупреждение при наближаването им.
 • Показване на най-краткия път до адреса на поръчката в помощ на таксиметровия шьофьор и времето до достигане на адреса.
 • Покавзане на точната позиция на най-близкия свободен таксиметров автомобил и разстоянието до него.
 • Отчитане на скоростта на движение.
 • Маркиране на камери, радари, постове или други обекти.
 • Регулиране на яркостта на приложението в помощ при нощно движение.
 • Автоматично приемане на поръчките.
 • Бутон за отказване на поръчката.
 • Бутон за съобщаване, че колата е на адреса и клиентите могат да слизат.
 • Актуализиране на позицията на подадения адрес.
 • Бутон за съобщаване за закъснение или проблем.
 • Паник бутон.
 • История на приетите и отказани поръчки и получените съобщения.
 • Списък с всички зони, броя на колите в тях и поредноста в опашката на зоната, ако колата се намира в зона с опашки. Визуализиране на процентното разпределение на последните поръчки по зоните.
 • Визуализиране на мултимедиини рекалми.
 • Отчитане и показване на текущата сметка по GPS до рекалмите.
 • Визуализиране на текущите тарифи до рекламите за по-голяма информираност на клиентите.
 • Чат с останалите коли или диспечерите.
 • Визуализиране на снимката на водача.
 • Връзка с апарата за получаване на текущия статус по апарат.
 • Минимизиране на приложението, което дава възможност за сърфиране в интернет, гледане на телевизия, играене на игри или използване на която и да е от функциите на таблетите, като едновременно с това се получават поръчки или съобщения от системата, като приложението автоматично изкача и показва на таксиметровия водач съобщението или подадената поръчка.
 • Сърфиране в интернет, чрез вграден в приложението браузер.
 • Навигация до желан от водача адрес.
 • Скенер за клиентски карти, обработка на финална цена след отстъпка, генериране на бонус точки и др.
 • Проверка текущото състояние по клиентска карта.
 • Вградена защита срещу използване на програми за ръчно въвеждане на координати на GPS-ите и опити за измами.
 • Автоматично напомняне и актуализиране след излизане на нова версия.
За контакти и запитвания:Андромикс ООД